Energiberegning

Nye regler for næringsdeklaration på etiketter

Vine, færdiggjort efter 8. december 2023, skal have deklaration af Ingredienser og Næringsindhold pr 100 ml.
Reference: EU’s Fødevareforordning om fødevareinformation, Q&A Vejledning (link til dansk version)

Deklaration på vin-etiketten eller ved brug af QR-koder?

Hvis man kan få plads på vin-etiketten (eller bag-etiketten) til næringsdeklarationen, er det langt den enkleste metode!
Hvis man ikke kan få plads på etiketten, kan man i stedet indsætte en QR-kode på etiketten, der leder forbrugeren til en hjemmeside, hvor dataene kan findes.

Reglerne for udformningen af den elektroniske deklaration kan findes i Fødevareforordningen (link øverst). En af de væsentlige begrænsninger er, at forbrugeren ikke må udsættes for salg/marketing og tracking på siden. Dette kan opfyldes på flere måder.
Enten kan man benytte web-services til dette, så informationerne ikke ligger på fabrikantens hjemmeside sammen med bl.a. marketing info, – det koster et årligt abonnement i hele produktets levetid. Eller man kan kopiere den løsning, vi praktiserer her på vores hjemmeside:

Vores QR-kode linker til en produktside, der er fuldstændig nøgen – uden header, footer og menuer til andre sider. Der er kun en sprog-menu, da informationerne skal præsenteres i de sprog, der er relevante i de lande, hvor man sælger sin vin.
Hvis man går ind på produktsiden fra vores oversigtsside “Vores vine” (og dermed allerede har adgang til vores komplette menu), så åbnes der bl.a. for backlink og en subjektiv beskrivelse af vinen – på præcis den samme side. (Det kræver lidt programmering af hjemmesiden.)

Eksempel:
1) Link fra QR-kode: https://www.vrangbaekgaard.dk/2022-raadhusklokken/
2) Link fra oversigtssiden: https://www.vrangbaekgaard.dk/2022-raadhusklokken/?show_all=true
Det er vores fortolkning, at dette er OK i forhold til lovteksten, selvom det ikke følger vejledningen.
Andre må gerne inspireres, men må selv stå inde for deres valgte løsning.

Eksempler på web services: Siplabel og ScanForFacts.
Guide til brug af QR-koderne på etiketter udarbejdet af ScanForFacts i samarbejde med Sven Moesgaard, Skærsøgaard:
https://scanforfacts.io/quick-guide-on-presenting-nutrition-ingredients-for-wines/
Artikel om næringsdeklarationen og QR-koder i Vinpressen: Vinpressen 2024-1 (Sven Moesgaard).

Uanset hvilken løsning man vælger at benytte, skal næringsindholdet beregnes:

Beregning af de nødvendige værdier til næringsindholdet

Den væsentligste del af det totale energiindhold stammer fra alkoholen. Dernæst kan der være noget restsødme, hvis gæren ikke har gæret helt ud, eller hvis der er tilsat likør ved justeringen af mousserende vine. Og endelig dannes der noget glycerol under gæringen.
Glycerolen kan være svær at måle uden avanceret måleudstyr, men da den dannes parallelt med, at gæren omdanner sukkeret til alkohol, kan det estimeres som 6% af den dannede mængde alkohol. Denne faktor er fundet som et gennemsnit af mange Winescan målinger på forskellige vine. Usikkerheden forventes at svare til usikkerheden ved Winescans glycerolkalibrering, – og da glycerolen udgør en meget lille del af den totale energi, er den estimerede værdi tilstrækkelig god til brug på etiketten.

I beregningen nedenfor skelnes mellem “total alkohol” og “gæret alkohol”. Ved en ‘normal’ gæret vin vil de to værdier være ens. Men ved f.eks. en forstærket vin af portvins type, bliver gæringen standset efter et par dage ved at tilsætte ren alkohol, indtil den ønskede totale alkoholprocent opnås. Ved energiberegningen skal den totale alkoholprocent anvendes, mens den alkoholprocent gæren var nået op på, da den blev standset, skal benyttes ved glycerolberegningen.